Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1870. Odlok o priznanjih Občine Gornji Petrovci, stran 5902.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 21. redni seji dne 6. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Gornji Petrovci 
1. člen 
S tem odlokom se urejajo pogoji, način in postopek podeljevanja priznanj Občine Gornji Petrovci.
Priznanja se lahko podelijo občanom, podjetjem, zavodom, društvom, dijakom in študentom za posebne uspehe na raznih področjih družbenega življenja.
2. člen 
Priznanja Občine Gornji Petrovci so:
– priznanje Občine Gornji Petrovci
– zahvala župana
– podelitev naziva častnega občana Občine Gornji Petrovci.
Priznanje Občine Gornji Petrovci 
3. člen 
Priznanje Občine Gornji Petrovci je najvišje priznanje v Občini Gornji Petrovci in se podeljuje:
– občanom Občine Gornji Petrovci za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, v izjemnih primerih pa tudi osebam, ki niso občani Občine Gornji Petrovci, ki pa so s svojim delom bistveno prispevali k razvoju in ugledu občine (pisatelji, umetniki, donatorji itd.)
– podjetjem, zavodom ter društvom za izredne uspehe in dosežene uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem in varstvenem področju, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.
4. člen 
Priznanje Občine Gornji Petrovci je papirna listina, na kateri je v sredini zgornjega dela odtisnjen grb Občine Gornji Petrovci z napisom PRIZNANJE Občine Gornji Petrovci ter s prazno črto na katero se vpišeta ime in priimek dobitnika oziroma prejemnika priznanja ter drugo prazno črto, na katero se vpiše vzrok oziroma namen podelitve priznanja.
Na spodnjem delu priznanja sta številka priznanja, datum podelitve priznanja ter mesto za podpis župana občine. Na sredini je mesto za odtis pečata.
5. člen 
Vsako leto se lahko podeli več priznanj.
6. člen 
O podelitvi priznanja odloča Občinski svet Občine Gornji Petrovci na predlog komisije za nagrade in priznanja.
Zahvala župana Občine Gornji Petrovci 
7. člen 
Zahvala župana Občine Gornji Petrovci je papirna listina, na kateri je v sredini zgornjega dela odtisnjen grb Občine Gornji Petrovci z napisom Zahvala župana Občine Gornji Petrovci ter s prazno črto na katero se vpišeta ime in priimek dobitnika oziroma prejemnika zahvale ter drugo prazno črto, na katero se vpiše vzrok oziroma namen podelitve zahvale.
Na spodnjem delu diplome sta številka zahvale, datum podelitve zahvale ter mesto za podpis župana. Na sredini je mesto za odtis pečata.
8. člen 
Zahvala župana Občine Gornji Petrovci se podeljuje učencem, dijakom in študentom za dosežene izjemne rezultate na različnih področjih v času šolanja oziroma ob zaključku višjega ali visokošolskega izobraževanja oziroma doktorata.
9. člen 
O podelitvi zahval župana občine odloča župan občine.
Število zahval v posameznem letu ni omejeno.
10. člen 
Priznanja in zahvale podeli župan Občine Gornji Petrovci na slavnostni seji občinskega sveta, ki je vsako leto 18. avgusta na dan občinskega praznika.
Naziv častnega občana 
11. člen 
Naziv častnega občana Občine Gornji Petrovci se podeli posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine.
Naziv častnega občana Občine Gornji Petrovci se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku, razvoju ter ugledu občine.
Sklep o podelitvi naziva častnega občana Občine Gornji Petrovci sprejme Občinski svet Občine Gornji Petrovci na predlog komisije za nagrade in priznanja.
V sklepu morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih se naziv častni občan podeli ter kdaj se izvrši podelitev.
Naziv častnega občana Občine Gornji Petrovci podeli župan Občine Gornji Petrovci na slavnostni seji občinskega sveta, ki je vsako leto 18. avgusta na dan občinskega praznika.
Vsako leto se lahko podeli en naziv častnega občana Občine Gornji Petrovci.
Častnemu občanu Občine Gornji Petrovci, se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki jo podpiše župan Občine Gornji Petrovci.
Skupne določbe 
12. člen 
Kandidate za priznanja Občine Gornji Petrovci lahko predlagajo fizične in pravne osebe.
13. člen 
Kriterije za podelitev priznanja, postopek za kandidiranje in izbor nagrajencev ter druge podatke v zvezi s podelitvijo priznanj objavi komisija za nagrade in priznanja. Ista komisija tudi pripravi predlog za odločanje na seji občinskega sveta.
14. člen 
Podelitev enega priznanja ne izključuje podelitve drugega priznanja v naslednjih letih.
15. člen 
Občinski svet Občine Gornji Petrovci v vsakoletnem proračunu občine zagotovi ustrezna finančna sredstva za podeljevanje priznanj Občine Gornji Petrovci.
16. člen 
Dobitniku občinskega priznanja se izda tudi ustrezna listina, iz katere je razvidno, kdaj in zakaj je dobil priznanje.
17. člen 
O podeljenih priznanjih se vodi ustrezna evidenca, kjer se vpišejo podatki o: dobitniku priznanj, razlogih, zaradi katerih je bilo priznanje dodeljeno, kdo je odločil o podelitvi, kdo je bil predlagatelj, podatke o tistem, ki je priznanje izročil ter o datumu in kraju podelitve priznanja.
Evidenco o podeljenih priznanjih vodi tajnica župana občine.
18. člen 
Za izdelavo priznanj skrbi občinska uprava Občine Gornji Petrovci.
19. člen 
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-20
Gornji Petrovci, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti