Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1866. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna, stran 5899.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 26. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna 
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 64/07, 65/07, 96/09, 57/12, 38/14, 53/16, 29/17, 101/20) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
»Cene programov vrtca v JVIZ Dobrna (Vrtec Dobrna) so za prvo in drugo starostno obdobje naslednje:
Ekonomske cene programov
Znižane cene programov za starše otrok vključenih v Vrtec Dobrna, katerim razliko do polne ekonomske cene krije Občina Dobrna
Program od 6 do 9 ur – Prvo starostno obdobje
526,57 EUR
496,76 EUR
Program od 4 do 6 ur – Prvo starostno obdobje
463,38 EUR
437,15 EUR
Program od 6 do 9 ur – Drugo starostno obdobje
418,21 EUR
394,54 EUR
Program od 4 do 6 ur – Drugo starostno obdobje
368,03 EUR
347,20 EUR
Živila v ceni programov v obeh starostnih skupinah so 2,12 EUR, za dan prisotnosti otroka v vrtcu.
Za starše otrok, za katere je Občina Dobrna po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Dobrna se določi 6 % znižana cena programa. Staršem, katerim Občina Dobrna krije razliko do polne ekonomske cene, se pri plačilu za otroke vključene v Vrtec Dobrna prizna 6 % popust v višini razlike med veljavno ekonomsko ceno in znižano ceno programa, ki so jo straši dolžni poravnati v skladu z Odločbo pristojnega centra za socialno delo.
Do dodatnega znižanja plačila vrtca niso upravičeni starši otrok, ki se jim del programa financira ali sofinancira iz državnega proračuna. Sklep velja od 1. 6. 2022 dalje.
Ekonomske cene veljajo od 1. 6. 2022.«
2. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 6. 2022.
Št. 602-0002/2022-2(1)
Dobrna, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl

AAA Zlata odličnost