Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1847. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje, stran 5861.

  
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 1. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje 
1. člen 
Cene programov v javnih vrtcih Občine Trebnje od 1. 6. 2022 znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):
Javni vrtec
Prvo starostno obdobje 
(jasli)
Drugo starostno obdobje – homogeni (3–4 let) in kombinirani
Drugo starostno obdobje – homogeni (4–5 let) ali heterogeni (3–6) let
Drugo starostno obdobje – homogeni (4–6 let)
Drugo starostno obdobje 6-urni program
Razvojni oddelek
Vrtec Mavrica Trebnje
554,49
446,16
/
401,42
371,16
1.031,12
Vrtec Sončnica Veliki Gaber
537,57
438,32
440,01
402,78
/
/
2. člen 
Dnevni strošek živil za otroke, upoštevan v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, izračunan na povprečje 21 dni znaša:
– Vrtec Mavrica Trebnje: dnevni program: 2,50 EUR na dan, poldnevni program 2,25 EUR na dan;
– Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber: 2,17 EUR na dan.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Staršem se znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene odsotnosti vrtcu najkasneje do 8. ure zjutraj.
3. člen 
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi.
Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali stroški spremljevalca.
O vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, morajo vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, obvestiti tudi organ Občine Trebnje, pristojen za predšolsko vzgojo.
4. člen 
V kolikor je otrok dnevno prisoten v vrtcu več kot 9 ur, starši doplačajo za vsako začeto uro prisotnosti otroka 2,50 EUR, oziroma znižano s potrdilom delodajalca staršev 0,50 EUR. Potrdilo delodajalca oddajo starši za šolsko leto.
V kolikor je otrok prisoten v vrtcu po poslovnem času vrtca, starši doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 7,50 EUR.
5. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih Občine Trebnje, št. 602-11/2021 in 602-12/2021 (Uradni list RS, št. 86/21).
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 6. 2022.
Št. 602-12/2022-4 in 602-13/2022-3
Trebnje, dne 1. junija 2022
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost