Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1846. Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje, stran 5859.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) ter skladno s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 1. junija 2022 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje 
1. člen 
V Odloku o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje (Uradni list RS, št. 41/94, 65/05, 100/06, 29/14 in 61/14, v nadaljevanju: Odlok) se v 1. členu za petim odstavkom dodata nov šesti in nov sedmi odstavek, ki se glasita:
»Na območju naselja Trebnje se določi Industrijska ulica, ki poteka od križišča z lokalno cesto odsek LC 425041 Trebnje–Dol. Nemška vas (stacionaža 801 m) v smeri proti severu, kjer seka krožno križišče in se nadaljuje proti severu v dolžini 95 m ter se slepo konča.
Na območju naselja Trebnje se določi Ulica Velike Gorice, ki poteka od krožnega križišča z Industrijsko ulico, v smeri proti zahodu do javne poti odsek JP 927062 Trebnje–Vina Gorica–TAP (stacionaža 833 m).«.
2. člen 
V 2. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sestavni del tega odloka je Priloga: Grafični prikaz, v kateri je z rdečo barvo označen potek Industrijske ulice in z zeleno barvo označen potek Ulice Velike Gorice.«.
3. člen 
V Odloku se doda nova Priloga: Grafični prikaz, ki je priloga in sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2021
Trebnje, dne 1. junija 2022
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost