Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1845. Odlok o spremembi območij naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal, stran 5856.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) ter skladno s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 1. junija 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi območij naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal 
1. člen 
S tem odlokom se spremenijo območja naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal.
2. člen 
Območja naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal se spremenijo tako, da se iz območja naselja Dolenja Nemška vas v območje naselja Trebnje priključijo parcele št. 726, 728, 729, 764/2, 765 (del), 767/1, 767/3, 770/2, 770/3, 771/1, 771/2, 771/3, 775, 776, 777, 781/1, 781/2, 781/3, 783, 785/1, 785/2, 786, 787, 789/1, 789/2, 790, 791, 792, 793, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 796/2, 796/3, 804/3, 808/4, 808/6, 809/1, 809/2, 809/3, 809/4, 809/5, 809/6, 812/6, 813/2, 813/3, 818/3, 820/9, 820/14, 820/17, 827/3, 827/4 (del), 833/6, 835/3, 835/4, 836/8, 836/9, 836/11, 836/14, 836/15, 836/18, 836/19, 836/20, 836/21, 836/25, 836/26, 838/5, 838/7, 838/8, 838/9, 838/11, 838/12, 838/13, 838/15, 841/3, 843/4, 844/1, 844/2, 844/3, 1185/4, 1185/5, 1185/6, 1185/8, 1185/9, 1185/23 (del), 1189/6 (del), 1192/5, 1192/6, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235/1, 1237/1, vse k.o. 1420 Češnjevek, ter iz območja naselja Primštal v območje naselja Trebnje priključijo parcele št. 207, 233/2, 234/2, 242, 321, 322/1, 323/1, 324/1, 324/2, 325/1, 325/2, 327/1, 328/1, 329/1, 330/3, 330/5, 332/1, 332/3, 333/2, 333/3, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338/3, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 344/5, 345, 347/1, 349, 350, 352, 353, 354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7, 355/1, 355/2, 355/3, 356/1, 356/3, 356/4, 357/1, 357/2, 357/3, 358/2, 358/3, 359, 361, 362, 363, 365/7, 365/8, 365/12, 365/14, 365/15, 365/16, 365/17, 585/2, 585/3, 589/1, 589/4, 589/5, 1106 (del), 1108, 1109/3 (del), 1111/14 (del), 1173/71, 1173/78, 1173/88, 1173/99, 1173/100, 1173/105 (del), 1174/1, 1174/7, vse k.o. 1421 Medvedje selo.
3. člen 
Natančen prikaz poteka meje med območji naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal je razviden iz Priloge 1: Grafična priloga – predlog spremembe območij naselij Dolenja Nemška vas, Primštal in Trebnje iz Elaborata določitve območja naselja, številka 35321-100/2022-2552-7, z dne 26. 4. 2022, ki je priloga in sestavni del tega odloka.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Geodetska uprava Republike Slovenije po uveljavitvi tega odloka evidentira podatke o spremembah območij naselij v Registru prostorskih enot.
5. člen 
Stroške preštevilčenja stavb in označitve naselij na spremenjenem območju nosi Občina Trebnje.
6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2021
Trebnje, dne 1. junija 2022
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost