Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1841. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5854.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 25. maja 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Ukine se status javnega dobra na zemljiščih:
– parc. št. 1712/2 k.o. 978 – Studence,
– parc. št. 1712/3 k.o. 978 – Studence,
– parc. št. 1259/2 k.o. 998 – Velika Pirešica,
– parc. št. 2163/8 k.o. 994 – Zalog,
– parc. št. 1008/3 k.o. 1021 – Liboje,
– parc. št. 1008/27 k.o. 1021 – Liboje in
– parc. št. 1724/22 k.o. 997 – Gotovlje.
II. 
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 1008/27 k.o. 1021 – Liboje izbriše zaznamba javnega dobra, pri parc. št. 1712/2 k.o. 978 – Studence, parc. št. 1712/3 k.o. 978 – Studence, parc. št. 1259/2 k.o. 998 – Velika Pirešica, parc. št. 2163/8 k.o. 994 – Zalog, parc. št. 1008/3 k.o. 1021 – Liboje in parc. št. 1724/22 k.o. 997 – Gotovlje pa se vknjiži lastninska pravica za imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-0006/2022
Žalec, dne 25. maja 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost