Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec, stran 5850.

  
Na podlagi 2., 5. in 20. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk), 4., 5., 8. in 10. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 26. seji dne 25. maja 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec 
1. člen 
Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 14/18) se spremeni tako, da se za 5. členom doda nov, 5.a člen, ki se glasi:
»(1) Za izvajanje lekarniške dejavnost na različnih lokacijah ima javni lekarniški zavod Žalske lekarne Žalec na dan 1. 5. 2022 tri organizacijske enote:
– Lekarna Žalec,
– Lekarna Žalec II,
– Lekarna Petrovče.
(2) Občina Žalec načrtuje, da se na območju Občine Žalec v okviru javni lekarniški zavod Žalske lekarne Žalec organizira podružnica lekarne.«
2. člen 
Za 5.a členom se doda nov 5.b člen, ki se glasi:
»(1) Na območju Občine Žalec se določita dve gravitacijski območji, in sicer:
– gravitacijsko območje Krajevne skupnosti Šempeter,
– gravitacijsko območje vseh ostalih naselij Občine Žalec.
(2) Gravitacijsko območje Krajevne skupnosti Šempeter pokriva lekarniška podružnica Šempeter, ki jo organizira javni lekarniški zavod Žalske lekarne Žalec.
(3) Gravitacijsko območje vseh ostalih naselij Občine Žalec pokrivajo lekarne:
– Lekarna Žalec,
– Lekarna Žalec II,
– Lekarna Petrovče.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2022
Žalec, dne 25. maja 2022
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost