Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1829. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 5840.

  
Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 28. redni seji dne 19. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. 
Status grajenega javnega dobra pridobijo naslednje nepremičnine:
– parc. št. 794/70, 794/71, 794/72, 815/61, 214/7, 351/5, 351/7, 351/8, 351/9, 794/80, 794/87, 794/100, 794/101, 794/114, 794/115, 794/116, 794/96 k.o. 2141 Podljubelj,
– parc. št. 410/6, 411/23, 411/24, 411/27, 411/28, 892/9, 1030/52, 1030/53, 1030/54, 1030/55, 352/3, 352/4 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,
– parc. št. 407/4, 409/4, 300/4 k.o. 2143 Tržič,
– parc. št. 644/4, 634/5 k.o. 2144 Bistrica,
– parc. št. 230/4, 230/6, 155/2, 621/3, 170/2, 157/4 k.o. 2145 Leše,
– parc. št. 679/2, 679/3, 197/2, 197/3, 192/5, 193/4, 200/1, 213/4, 223/3, 214/7, 224/3, 196/1, 659/2, 212/7, 225/5, 225/6, 207/3, 215/5, 56/8, 657/4, 657/6, 657/12, 656/7, 108/56, 108/60, 15/9, 43/4 k.o. 2146 Kovor,
– parc. št. 643/2 k.o. 2147 Križe,
– parc. št. 457/4, 43/2, 43/3, 58/2, 58/4, 318/4, 318/5, 861/44, 76/2, 77/2, 80/13 k.o. 2148 Senično,
– parc. št. 241/8, 241/10 k.o. 2149 Žiganja vas,
– parc. št. 340/2, 340/3, 340/4 k.o. 2150 Zvirče,
– parc. št. 496/1, 501/1, 503/1, 508/13, 508/15, 508/16 k.o. 2141 Podljubelj,
– parc. št. 889/12, 889/14 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,
– parc. št. 73/7 k.o. 2150 Zvirče,
– parc. št. 939/3 k.o. 2141 Podljubelj,
– parc. št. 938/4 k.o. 2141 Podljubelj.
2. 
Nepremičnini iz štirinajste in petnajste alineje prejšnje točke postaneta last Občine Tržič in se pri njiju v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
3. 
Pri nepremičninah iz prve do desete alineje 1. točke tega izreka se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta, pri nepremičninah iz enajste in štirinajste alineje 1. točke tega izreka se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – nekategorizirana cesta, pri nepremičninah iz dvanajste alineje 1. točke tega izreka se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javno parkirišče, pri nepremičninah iz trinajste in petnajste alineje 1. točke tega izreka pa se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna pot.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-48/2022-2
Tržič, dne 20. maja 2022
Podžupan 
Občine Tržič 
v začasnem opravljanju 
funkcije župana 
Dušan Bodlaj 

AAA Zlata odličnost