Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1822. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2022, stran 5829.

  
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Sklepa o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 6/17, 35/17) izdajam
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2022 
1. člen 
Upoštevajoč indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki je v letu 2021 znašal 4.9 %, so višine najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2022 naslednje:
1. Najemnina za uporabo občinskih prostorov in zemljišč v pridobitne namene:
gostinski lokal v stavbi spomenika na Cerju (notranje in zunanje površine)
119,94 €/mesec
kioski, poletni vrtovi in podobno
3,60 €/m2 na mesec
skladiščenje materiala in podobno
2,39 €/m2 na mesec
prirejanje komercialnih prireditev, festivalov in drugih dogodkov na zemljiščih parc. št. 1964, 1968, 1969, 7/1 in 1/337 vse k. o. Opatje selo
545,19 € na dan
2. Najemnina za povečanje funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim stavbam (vrtovi, dvorišča, zelenice, dostopne poti in podobno) znaša: 0,22 €/m2 na leto.
3. Najemnina za uporabo občinskega zemljišča v kmetijske namene znaša:
Dejanska raba
Letna 
zakupnina/100m2
vrt, njiva
1,52 €
travnik
1,09 €
pašnik
0,39 €
gozd (odškodnina za posek ni vključena 
v najemnino)
0,22 €
sadovnjak
1,74 €
vinograd
1,64 €
oljčnik
1,64 €
Najemnina za posamezno najemno pogodbo iz druge in tretje alinee pod točko 1. ter iz 2. in 3. točke tega sklepa ne more biti nižja od 43,62 €.
4. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 137
do 3 ur
35,98 €
nad 3 ure (do 12 ur)
70,88 €
s snemanjem do 3 ur
46,88 €
s snemanjem nad 3 ure (do 12 ur)
93,78 €
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
5. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 129
do 3 ur
32,71 €
nad 3 ure (do 12 ur)
67,60 €
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
6. Najemnina za uporabo prostorov medgeneracijskega centra Miren
Posamezni prostor 
v pritličju
10,90 €/uro
16,35 €/uro 
z ogrevanjem
Prostor 
v 1. nadstropju
21,81 €/uro
27,26 €/uro 
z ogrevanjem
Cena najema poslovnih prostorov vključuje tudi uporabo sanitarij in parkirišč.
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ter oglasni deski Občine Miren - Kostanjevica.
Št. 007-4/2017-9
Miren, dne 20. maja 2022
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti