Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1819. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči, stran 5827.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16) in 25. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 81/21) objavljam
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči 
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj, dne 18. 5. 2022 posredovala Evropski komisiji povzetek informacij o shemi državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Kobarid za obdobje 2022–2023«.
Evropska komisija je dne 20. 5. 2022 povzetek informacij o zadevni shemi državne pomoči in identifikacijsko številko sheme objavila na svojem spletnem mestu.
Shema državne pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Kobarid za obdobje 2022–2023« se vodi pod identifikacijsko številko SA.103048 (2022/XA).
Št. 007-02/2021
Kobarid, dne 23. maja 2022
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost