Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik, stran 5826.

  
Na podlagi 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 24. seji dne 18. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11, 52/12 in 88/20) se v 3. členu 4. točka spremeni, tako da se glasi:
»4. dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik,«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11/2021
Kamnik, dne 18. maja 2022
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost