Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1807. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, stran 5772.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:
– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc,
in
kot stranki na strani delojemalcev:
– Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, ki ga zastopa Peter Bršek,
– Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), Trg mladosti 6, 3320 Velenje, ki ga zastopa Asmir Bećarević,
sklepajo
A N E K S   Š T.   1 
h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 32/19 in 34/19)
1. člen 
Podpisniki Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 32/19 in 34/19) ugotavljajo, da na podlagi lastne pisne izjave z dne 12. 11. 2021 Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE Slovenije) ni več podpisnik Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije in s tem tudi ni podpisnik Aneksa št. 1 k tej kolektivni pogodbi.
2. člen 
(1) Zneski najnižjih mesečnih osnovnih plač za polni delovni čas, določeni v Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 32/19 in 34/19; v nadaljevanju Tarifna priloga), se z dnem 1. 6. 2022 zvišajo za 4,6 %.
(2) Tarifna priloga se v točki I. spremeni tako, da se glasi:
»(1) Najnižje mesečne osnovne plače za polni delovni čas, za 40-urni delovni teden in za posamezne tarifne razrede v dejavnosti, ki jo navaja ta kolektivna pogodba, od 1. 6. 2022 znašajo:
Tarifni razred
Osnovna mesečno bruto plača (EUR)
I.
627,60
II.
753,12
III.
828,43
IV.
972,78
V.
1.098,30
VI.
1.330,51
VII.
1.700,80
VIII.
2.290,74
IX.
2.728,18
(2) Pogodbeni stranki se o znesku najnižjih osnovnih plač in o politiki plač po tej kolektivni pogodbi dogovorita enkrat letno, najpozneje do konca meseca novembra. Pri usklajevanju se kot podlago upošteva uradne podatke Statističnega urada Republike Slovenije o rasti cen življenjskih potrebščin (stopnja inflacije) in ekonomsko stanje v dejavnosti premogovništva in gospodarstvu Republike Slovenije za celotno obdobje, ki ni bilo zajeto ob zadnji uskladitvi najnižjih osnovnih plač.
(3) Če do dogovora iz prejšnjega odstavka do konca novembra ne pride, se znesek najnižjih osnovnih plač s 1. 12. v primeru rasti cen življenjskih potrebščin (stopnja inflacije) poveča za 85 % oziroma v primeru negativne rasti zniža za 15 % rasti cen življenjskih potrebščin, v celotnem obdobju, ki ni bilo zajeto ob zadnji uskladitvi najnižjih osnovnih plač do 1. 10. tekočega leta.
(4) V skladu z dogovorom iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena so posamezni delodajalci, za katere velja ta kolektivna pogodba, dolžni z reprezentativnimi sindikati pri delodajalcu dogovoriti politiko plač za naslednje leto, pri čemer, poleg osnov iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, upoštevajo uspešnost poslovanja in ekonomske kazalce delodajalca.«
3. člen 
V ostalem delu se Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.
Velenje in Ljubljana, dne 10. maja 2022
Predstavniki delojemalcev: 
 
Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS) 
Peter Bršek 
 
Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) 
Asmir Bećarević
Predstavnik delodajalcev: 
 
Energetska zbornica Slovenije 
Marjan Eberlinc 
predsednik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 5. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-14/2005-25 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 27/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti