Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1806. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije, stran 5772.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:
– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc,
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Branko Sevčnikar,
sklepata
A N E K S   Š T.   3 
h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17)
1. člen
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač oziroma izhodiščnih plač, določeni v Aneksu št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 204/21), se zvišajo za 2,5 % za obdobje od 1. 6. 2022 dalje.
(2) Prvi odstavek točke 1 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17) se tako v obdobju od 1. 6. 2022 dalje glasi:
Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede v dejavnostih, ki jih zajema Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, znašajo:
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača oziroma izhodiščna plača (EUR)
I.
634,20
II.
761,04
III.
837,14
IV.
983,01
V.
1109,85
VI.
1344,50
VII.
1737,71
VIII.
2505,09
IX.
2853,90
2. člen 
V ostalem delu se Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.
Ljubljana, dne 19. maja 2022
Predstavnik delojemalcev: 
 
Sindikat delavcev dejavnosti 
energetike Slovenije 
Branko Sevčnikar 
predsednik
Predstavnik delodajalcev: 
 
Energetska zbornica Slovenije 
Marjan Eberlinc 
predsednik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 5. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-15/2005-30 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 28/5.

AAA Zlata odličnost