Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

1640. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 5368.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica
ter
kot predstavnika delavcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
in
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
A N E K S  Š T .  5 
h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/17, 84/18, 52/19, 175/20 in 196/21)
1. člen 
V 88. členu Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se črta tretji odstavek, dosedanji četrti do sedmi odstavek pa se preštevilčijo in so po novem tretji do šesti odstavek.
2. člen 
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se prvi odstavek 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti od 1. 6. 2022 dalje znašajo:
I. 
tarifni razred
515,81 EUR
II. 
tarifni razred
567,40 EUR
III. 
tarifni razred 
629,30 EUR
IV. 
tarifni razred
706,66 EUR
V. 
tarifni razred
804,68 EUR
VI. 
tarifni razred
923,30 EUR
VII. 
tarifni razred
1.047,11 EUR
VIII. 
tarifni razred
1.449,44 EUR
IX. 
tarifni razred
1.748,60 EUR«
3. člen 
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se 2.2 točka spremeni tako, da glasi:
»2.2. Stroški prevoza na delo in z dela
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,18 EUR/km.
(2) V primeru napotitve delavca na delo v drug kraj je ta upravičen do povračila prevoza v višini, določeni v prejšnjem odstavku.«
4. člen 
Preostale določbe Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene.
5. člen 
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dne 1. 6. 2022 dalje.
Ljubljana, dne 16. maja 2022
Gospodarska zbornica Slovenije – 
Medijska zbornica 
predsednik Upravnega odbora 
Rajko Djordjevič 
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek 
 
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Bojan Pečnak 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 17. 5. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005-25 o tem, da je Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 10/10.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti