Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

1633. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena, stran 5314.

  
Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena 
1. člen 
V Odloku o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 3/11) se v 9. členu za dvopičjem doda besedilo »1143/7 (prej 1143/4), 1165, 681/1 (prej 681),«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
V skladu s tretjim odstavkom 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) se v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status vplivnega območja spomenika na parcelah št. 1143/7, 1165, 681/1, vse k. o. Zabreznica.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-191/2022
Ljubljana, dne 18. maja 2022
EVA 2022-3340-0022
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost