Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1584. Pravilnik o izvajanju projekta Prostovoljni šofer in uporabi vozila Občine Straža, stran 5153.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Straža na 23. seji dne 14. 4. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o izvajanju projekta Prostovoljni šofer in uporabi vozila Občine Straža 
1. člen 
Ta pravilnik ureja upravičenost do brezplačnih prevozov za starejše občanke in občane Občine Straža in nadzor nad uporabo in vzdrževanje vozila v okviru projekta Prostovoljni šofer Občine Straža.
2. člen 
Prostovoljni šofer je projekt Občine Straža za boljšo kakovost življenja starejših, ki uporabnikom nudi brezplačne prevoze. Namen prevozov je medsebojna pomoč starejših, večja mobilnost in socialna vključenost.
3. člen 
Upravičenci do brezplačnega prevoza so občani Občine Straža, starejši od 65 let.
4. člen 
Upravičenci iz 3. člena tega pravilnika so pred prvo uporabo brezplačnega prevoza dolžni podpisati izjavo, s katero potrjujejo, da se vožnje v okviru projekta Prostovoljni šofer udeležujejo na lastno odgovornost.
5. člen 
Storitev Prostovoljni šofer je namenjena upravičencem z območja Občine Straža. Občan najavi potrebo po prevozu vsaj tri dni pred želeno storitvijo in se dogovori za želeni prevoz. Poklicati mora na Občino Straža v poslovnem času.
Prevozi so omejeni na območje Občine Straža, razen pri zagotavljanju zdravstvenih storitev in obiskov javnih ustanov, kjer se območje razširja še na sosednje občine Novo mesto, Dolenjske Toplice in Žužemberk.
Prevozi se izvajajo po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:
– Zdravstvene ustanove v občini Straža, Novo mesto, Dolenjske Toplice in Žužemberk,
– prevozi do javnih ustanov v občini Straža, Novo mesto, Dolenjske Toplice in Žužemberk (občine, upravna enota, banka, pošta, sodišče) ipd.,
– prevozi do trgovin, frizerjev, srečanja starejših ipd., ki se nahajajo oziroma izvajajo v Občini Straža, se opravijo, če jih je časovno možno uskladiti in ni povpraševanja po prevozih do zdravstvenih ustanov.
Prevozi se izvajajo od ponedeljka do petka od 8.00 do 15. ure, v primeru potrebe in v primeru, da se lahko zagotovi voznika tudi izven termina.
6. člen 
Prevozi niso namenjeni nepokretnim, hudo bolnim, osebam, ki potrebujejo spremljevalca, osebam, za katere je zagotovljena nujna medicinska pomoč na domu oziroma nujni reševalni prevoz ali pa potrebujejo spremljevalca.
7. člen 
Župan Občine Straža s sklepom imenuje koordinatorja projekta Prostovoljni šofer. Z navodilom pa podrobno opredeli postopek dela koordinatorja in postopek izposoje vozila.
8. člen 
Vozilo, ki se uporablja za prevoze, mora biti zavarovano in redno vzdrževano.
9. člen 
Z vozilom Prostovoljni šofer lahko upravljajo prostovoljni šoferji (v nadaljevanju: vozniki), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije,
– so psiho-fizično sposobni upravljati z vozilom,
– ne vozijo pod vplivom alkohola oziroma katerih koli drugih prepovedanih substanc,
– so podpisali izjavo, s katero potrjujejo, da vožnjo v okviru projekta Prostovoljni šofer opravljajo na lastno odgovornost in vozila ne bodo uporabljali v zasebne namene.
10. člen 
Vse stroške v zvezi s prevozi krije Občina Straža.
11. člen 
Voznik je dolžan vsako nezgodo ali poškodbo vozila Prostovoljni šofer, tudi v primeru, ko vozilo poškoduje neznana oseba, prijaviti policiji in koordinatorju projekta Prostovoljni šofer. Vsako ugotovljeno tehnično pomanjkljivost, poškodbo, primanjkljaj oziroma izgubo opreme na vozilu Prostovoljni šofer morajo prostovoljni šoferji nemudoma sporočiti koordinatorju.
12. člen 
Za vsak prekršek je odgovoren voznik – uporabnik vozila Prostovoljni šofer, ki stori prekršek. Morebitno izrečeno globo plača voznik sam, ravno tako nosi tudi vse druge oblike sankcij, ki mu jih izreče za to pristojen prekrškovni organ.
13. člen 
Občina Straža letno zagotavlja sredstva za izvajanje projekta Prostovoljni šofer do višine sprejetega proračuna za tekoče leto na posebni proračunski postavki.
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2022-3
Straža, dne 14. aprila 2022
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti