Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1577. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine, stran 5144.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in 3. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2013) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 22. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P R A V I L N I K A
o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine 
1. člen 
Spremeni in dopolni se 2. člen pravilnika in se glasi:
»Parkirišča, na katerih se plačuje parkirnina, višina parkirnine ter način plačevanja:
#
PARKIRNO MESTO
Št. PARCELE
K.O.
PARKIRNI REŽIM
MOJSTRANA
1
Topolino
365
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila do 1 ura brezplačno, vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR.
2
Parkirišče drsališče
1861/2, 1855/1
2171
Ob drsališču: Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Nasproti smučišča: Urnik parkirišča 0:00 24:00. Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkirišče za avtodome med 7:00 in 22:00, dnevno parkiranje 10,00 EUR. 5 PM BUS dnevno parkiranje do 22:00 15,00 EUR.
3
Parkirišče KS Dovje Mojstrana
1806/6
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Ponedeljek–petek osebna vozila do 1 ura brezplačna s parkirno uro, vsaka nadaljnja ura 1,20, dnevno parkiranje 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D. 
Sobota in nedelja osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
4
Parkirišče Veliki breg
1375/98
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A.
5
Parkirišče OŠ Mojstrana
1309/1, 1324/1
2171
Parkiranje dovoljeno med 1. 7. in 31. 8. Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
6
Parkirišče Vrtec Mojstrana
1309/1
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 15 min brezplačno s parkirno uro za potrebe vrtca. Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B in D, 1. 7.–31. 8. tudi C.
7
Parkirišče Vrt viharnik
1342
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
8
Parkirišče Fabrka
1375/152
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C. 
Dovoljeno za avtodome med 7:00 in 22:00, dnevno parkiranje 10,00 EUR.
9
Parkirišče Sonček
1024/15, 1024/16, 2073/28, 2073/7, 1031/14
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkirišče za avtodome med 7:00 in 22:00, dnevno parkiranje 10,00 EUR.
DOVJE
10
Parkirišče pri cerkvi
789/6, 788/2
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
10a
vzdolž cestišča
789/8
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
10b
Parkirišče ob pokopališču
1996/3
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
11
Parkirišče Pr`Katr
2010/21, 2010/20
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A.
GOZD MARTULJEK
12
Parkirišče pri igrišču
681/13, 681/14
2170
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C.
13
Parkirišče Jezerci
681/12, 681/22
2170
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C.
KRANJSKA GORA
14
Parkirišče pri pokopališču
287/2, 254/2, 288, 891/7
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
15
Parkirišče za Policijo
1184, 1186
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
BUS do 6 ur 20,00 EUR, nad 6 ur 30,00 EUR – velja do 24:00. 
Brezplačen izhod do 15 min.
16
Parkirišča ob Borovški cesti
834/10
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 15,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D, s parkirno uro do 2 uri.
17
Parkirišče avtobusna postaja
458/7
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Elektropolnilnica: 2 PM, parkiranje je v času aktivnega polnjenja oziroma največ do 5 ur s parkirno uro brezplačno.
18
Parkirišče Občina 
13/14
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 15,00 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, D; C ponedeljek–petek med 20:00 in 8:00, sobota in nedelja med 0:00 in 24:00.
19
Parkirišče Center
21
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 15,00 EUR. Ni dovoljeno z abonmaji.
20
Parkirišče Dvorana Vitranc
13/12, 14/17
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 15,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Elektropolnilnica: 2 PM, parkiranje je v času aktivnega polnjenja oziroma največ do 5 ur s parkirno uro brezplačno.
21
Parkirišče ob vrtcu
470/1
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Ponedeljek–petek med 5:00 in 15:00 parkiranje dovoljeno z abonmajem Šola. 
Ponedeljek–petek med 15:00 in 5:00 parkiranje dovoljeno za osebna vozila, ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Dnevno parkiranje ponedeljek–petek med 15:00 in 5:00 10,00 EUR. 
Sobota in nedelja med 0:00 in 24:00 osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
22
Parkirišče zdravstveni dom
485/9, 485/1, 485/10
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Ponedeljek – petek osebna vozila do 1 ura brezplačna s parkirnim listkom, vsaka nadaljnja 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. 
Sobota in nedelja osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
23
Parkirišče Prisank
131/10, 141/23
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 15,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
24
Parkirišče Pišnica
885/243
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkirišče za avtodome med 7:00 in 22:00, dnevno parkiranje 10,00 EUR.
25
Parkirišče Jasna
887/9
2169
Urnik parkirišča 5:00–0:00, med 0:00 in 5:00 parkiranje ni dovoljeno. Osebna vozila ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
26
Parkirišče Dom Viharnik
397/13
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
27
Parkirišče Žičnica
891/50, 1188, 1186
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Spodnji del: Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Zgornji del: Parkirišče za avtodome, 12,00 EUR za 24 ur.
28
Parkirišče TGC
431/7, 431/8
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
29
Parkirišče Petacov most
885/173, 885/176, 885/178
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkirišče za avtodome, 12,00 EUR za 24 ur.
PODKOREN
30
Parkirišče ob pokopališču
795/1, 31/1
2168
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
31
Parkirišče na trgu
783/5, 783/3
2168
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
RATEČE
32
Parkirišče Ledine
1450/46, 1422/4, 1450/45
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C.
33
Parkirišče na trgu
1403/22, 1403/ 23
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Ponedeljek–petek osebna vozila do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom, vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. 
Sobota in nedelja osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
34
Parkirišči Rateče – meja
1431/12, 1431/13
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
35
Parkirišče Rateče avtobusna postaja
244/1, 245
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
Cenik abonmajev:
Abonma A – cena 30,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Oseba, ki oddaja vlogo za abonma, ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila, ki je registrirano na ime vlagatelja.
– Vlagatelj ob izpolnjevanju pogojev iz prvega in drugega odstavka lahko pridobi več abonmajev.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma B1 – cena 250,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma B za več vozil.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma B2 – cena 125,00 EUR
Polletni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma B za več vozil.
– Abonma velja 6 mesecev od dneva nakupa.
Abonma C1 – 1-dnevni, 10,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C2 – 3-dnevni, 15,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C3 – 5-dnevni, 20,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C4 – 10-dnevni, 25,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma D – cena 50,00 EUR
Letni abonma zaposleni. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora, vendar v občini opravljajo delo.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma D za več vozil.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma Gost – cena 180,00 EUR
Letni abonma zaposleni. Pogoji:
– Abonma je namenjen pravni osebi, ki ima registriran sedež družbe ali podružnice ali enote v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge:
– predložiti izpis iz Ajpesa, 
– navesti željeno število abonmajev in razlog, zakaj 
potrebuje dodatna parkiršča. 
– Abonma se dodeli za najbližje parkirišče oziroma parkirišče, kjer je omogočeno parkiranje z abonmajem C.
– Abonma velja za koledarsko leto.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2022-1
Kranjska Gora, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti