Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1559. Sklep o dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije, stran 5070.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) in za izvrševanje 9. in 11. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3), v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU) s spremembami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2015/61/EU) s spremembami, izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije 
1. člen
(1)V Sklepu o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (Uradni list RS, št. 105/21; v nadaljnjem besedilu: sklep) se v 9. členu v tretjem odstavku za besedilom »Izpostavljenosti, navedene v členu 400(2)(c) Uredbe 575/2013/EU, ki jih ima banka do družb iz tega člena« doda besedilo »s sedežem v Uniji«. V tretjem in četrtem odstavku istega člena se za besedilom »v celoti« doda besedilo »ali delno«.
(2) V 10. členu sklepa se v točki (b) za besedilom »indekse v državi članici ali tretji državi, ki niso navedeni pod točko (a), ki so jih pristojni organi« doda besedilo »v relevantni državi članici«.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. maja 2022
BoštjanVasle
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti