Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1254. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, stran 3840.

  
Na podlagi 50. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice 
1. člen 
V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 109/21 in 181/21) se v 8. členu v sedmem odstavku beseda »vrsto« nadomesti z besedo »tip«.
2. člen 
V 72. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek morajo podjetja, s katerimi so bile sklenjene začasne koncesijske pogodbe, cene mesečnih in integriranih mesečnih vozovnic, ki so nižje od cen, določenih v tarifah prevoznin iz Priloge 3 Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 29/19, 79/21 in 109/21), uskladiti z navedeno uredbo v enem letu od uveljavitve te uredbe.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-162/2022
Ljubljana, dne 21. aprila 2022
EVA 2022-2430-0030
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost