Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza, stran 3830.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) so Občinski svet Občine Hrastnik, na 24. seji dne 6. 4. 2022, Občinski svet Občine Trbovlje, na 21. seji, dne 16. 3. 2022 in Občinski svet Občine Zagorje ob Savi, na 21. seji, dne 28. 3. 2022, sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza(Uradni list RS, št. 1/16 in Uradni vestnik Zasavja, št. 1/16) se spremeni besedilo 2. člena, tako da se ta po novem glasi:
Zavod posluje pod imenom Zasavska ljudska univerza.
Skrajšano ime zavoda je ZLU.
Sedež zavoda je v Trbovljah, Trg svobode 11 a.
Enota zavoda je v Zagorju ob Savi, Cankarjev trg 4.
2. člen 
Vsi ostali členi in določila odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza v enakem besedilu sprejmejo vse ustanoviteljice.
4. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Zasavja. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 007-1/2022
Zagorje ob Savi, dne 28. marca 2022
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 
Št. 014-10/2022-2
Trbovlje, dne 16. marca 2022
Županja 
Občine Trbovlje 
Jasna Gabrič 
Št. 007-0003/2022
Hrastnik, dne 6. aprila 2022
Župan 
Občine Hrastnik 
Marko Funkl 

AAA Zlata odličnost