Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1242. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina, stran 3815.

  
Na podlagi 33. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 45/08 – ZLV-H, 83/12 – ZLV-I, 68/17 – ZLV-J, 93/20) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel
S K L E P 
o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina 
1. člen 
V posebno Občinsko volilno komisijo Občine Tišina za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti se imenujejo:
– Lavra KOVAČ, Gederovci 26
– predsednik
– Ana Marija FARTEK, Tišina 60
– namestnik predsednika
– Zlatko HAHN, Vanča vas 78
– član
– Rudolf HORVAT, Vanča vas 71
– namestnik
– Renata MENCIGAR, Petanjci 27
– član
– Andreja HARI, Gradišče 71
– namestnik
– Jožef SERŠEN, Vanča vas 35
– član
– Tomislav SEGINJ, Tropovci, Kolesarska 1
– namestnik
2. člen 
Mandatna doba članov posebne občinske volilne komisije za volitev člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti traja štiri leta.
3. člen 
Naloge posebne občinske volilne komisije za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti so, da:
– skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
– potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
– določa volišča;
– imenuje volilne odbore;
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
– opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.
4. člen 
Sedež posebne občinske volilne komisije je na sedežu Občine Tišina, Tišina 4.
5. člen 
Posebni občinski volilni komisiji začne teči mandat po poteku mandata komisiji, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina (Uradni list RS, št. 32/18).
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2022-1
Tišina, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost