Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1241. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina, stran 3815.

  
Na podlagi 33. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 45/08 – ZLV-H, 83/12 – ZLV-I, 68/17 – ZLV-J, 93/20) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina 
1. člen 
V Občinsko volilno komisijo Občine Tišina se imenujejo:
– Stanislav ŽIŽEK, Tišina 5/c
– predsednik
– Bojana LEJKO ŠLIHTHUBER, Tropovci, Jordan 29
– namestnica predsednika
– Cvetka NJIVAR, Tišina 70/a
– član
– Jan ŠTEVANEC, Vanča vas 14/a
– namestnik
– Danica FORJAN, Borejci 41/a
– član
– Dejan KAROLI, Gederovci 14
– namestnik
– Darinka BODANEC, Tišina 19
– član
– Mitja STOJISAVLJEVIČ, Sodišinci 18
– namestnik
2. člen 
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta.
3. člen 
Naloge občinske volilne komisije so, da:
– skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
– potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
– določa volišča;
– imenuje volilne odbore;
– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
– opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.
4. člen 
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Tišina, Tišina 4.
5. člen 
Občinski volilni komisiji začne teči mandat po poteku mandata komisiji, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina (Uradni list RS, št. 32/18).
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2022-1
Tišina, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost