Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1239. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2022 dalje, stran 3814.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni seji dne 12. 2. 2022 sprejel
S K L E P 
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2022 dalje 
1. člen 
Občinski svet Občine Tišina soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2022 dalje znašala:
– od ponedeljka do sobote 27,08 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 22,45 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 4,63 EUR na uro;
– za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela prost dan 31,78 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 27,14 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 4,63 EUR na uro.
2. člen 
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena:
– v višini 11,22 EUR za efektivno uro od ponedeljka do sobote. Razlika do polne cene storitve 27,08 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz programa javnih del) v višini 0 EUR, iz subvencije Občine Tišina v višini 11,22 EUR za neposredno socialno oskrbo (50 %) in subvencijo v višini 4,63 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva;
– v višini 13,57 EUR za efektivno uro za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela prost dan. Razlika do polne cene storitve 31,78 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz programa javnih del) v višini 0 EUR, iz subvencije Občine Tišina v višini 13,57 EUR za neposredno socialno oskrbo (50 %) in subvencijo v višini 4,63 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen 
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2022 dalje.
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 4. 2022 dalje (Uradni list RS, št. 67/21).
Št. 007-0016/2022-1
Tišina, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost