Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1238. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Tišina, stran 3813.

  
Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 138. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Tišina 
1. člen 
(1) Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Tišina zaračuna investitorju oziroma pobudniku, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Tišina.
(2) Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja gradnje za:
a) določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi,
b) individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev,
c) omogočanje začasne rabe prostora.
2. člen 
(1) Vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve investitor oziroma pobudnik vloži na obrazcu Občine Tišina s priloženim elaboratom. Elaborat izdela oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko investitor oziroma pobudnik prejme sklep o plačilu.
(3) Investitor oziroma pobudnik je dolžan v roku 15 dni od vročitve sklepov poravnati na podlagi tega odloka določeno višino nadomestila stroškov. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
(4) Plačilo nadomestila vključuje vse stroške nastale v zvezi s postopkom lokacijske preveritve, in sicer: preveritev skladnosti elaborata, pripravo sklepa, pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, izvedbo javne razgrnitve, pisno obveščanje lastnikov sosednjih zemljišč o javni razgrnitvi, pripravo stališč do pripomb, sprejem sklepa na občinskem svetu, objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in evidentiranje v prostorskem informacijskem sistemu ter vse s tem povezanimi materialnimi stroški.
3. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
a) za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500,00 €,
b) za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500,00 €,
c) za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 €.
4. člen 
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti občinskega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja samo izvedbo postopka, ne pa njenega sprejema.
(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, pobudnik ni upravičen do vračila stroškov plačane lokacijske preveritve.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2022-1
Tišina, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Tišina
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost