Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1234. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) »Stanovanjsko naselje Vranjek (SG-68)« (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1541), stran 3803.

  
Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) »Stanovanjsko naselje Vranjek (SG-68)« (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1541) 
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) »Stanovanjsko naselje Vranjek (SG-68)«, ki ga je izdelalo podjetje SUPERFORM D.O.O. Nazorjeva 6a, 1000 Ljubljana, pod številko 365-20 z dne junij 2021. OPPN ima dodeljeno identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 1541.
2. člen 
Območje OPPN obsega parcele št. 999/6, 999/5 in 999/4, vse k.o. (853) Šmartno pri Slovenj Gradcu v Mestni občini Slovenj Gradec, na katerih je predvidena gradnja enostanovanjskih in/ali dvostanovanjskih objektov, izgradnja osnovne prometne interne ceste in izgradnja druge prometne ter potrebne energetske in komunalne infrastrukture.
3. člen 
Gradivo iz 1. člena bo od 26. 4. 2022 do 27. 5. 2022 javno razgrnjeno v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure) in na spletnem naslovu http://www.slovenjgradec.si/Naročila-in-objave/Javne-razgrnitve.
4. člen 
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 18. 5. 2022 ob 15.00. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
5. člen 
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Javna razgrnitev OPPN »Stanovanjsko naselje Vranjek (SG-68)« – pripombe« ali na elektronski naslov: info@slovenjgradec.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« elektronskega sporočila navede »Javna razgrnitev OPPN »Stanovanjsko naselje Vranjek (SG-68)« – pripombe«.
Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjenega prostorskega akta ter ne bodo javno objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si/.
6. člen 
To naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si/.
Št. 350-0024/2018
Slovenj Gradec, dne 19. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost