Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1225. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 3792.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18– ZOA-A in 28/19), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvene storitve (Uradni list RS, št. 87/06,127/06, 08/07, 51/08, 5/09, 45/10, 6/12) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
1. 
Občina Podčetrtek daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Cena storitve pomoč družini na domu za leto 2022 se v primerjavi s ceno iz leta 2021, ki jo je predlagal koncesionar SENIOR, Center za pomoč starejšim, Lidija Umek, s.p., Zagaj 36, p. Bistrica ob Sotli spremeni in znaša 23,36 EUR na uro za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote.
Občina Podčetrtek subvencionira iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve pomoč družini na domu 16,66 EUR na uro.
Po odbiti subvenciji znaša cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika 6,70 EUR na uro in se za uporabnika poviša za 0,70 EUR.
2. 
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo znaša 25,55 EUR na uro, subvencija občine znaša 18,23 EUR na uro, končna cena za uporabnika znaša 7,32 EUR.
3. 
Cena ure storitve, opravljene ob praznikih znaša 27,55 EUR na uro, subvencija občine znaša 19,66 EUR na uro, končna cena za uporabnika znaša 7,89 EUR.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2022.
Št. 032-0004/2022-24
Podčetrtek, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost