Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1211. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, stran 3772.

  
Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 22. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel
S K L E P 
o soglasju k cenam socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje 
1. člen 
Mestni svet Mestne občine Celje daje soglasje k stroškom storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje v višini:
– 23,99 EUR na efektivno uro ob delavnikih,
– 31,06 EUR na efektivno uro opravljeno ob nedeljah in
– 33,41 EUR na efektivno uro opravljeno na praznik.
2. člen 
Ob upoštevanju subvencije in oprostitve Mestne občine Celje in subvencije iz proračuna Republike Slovenije znaša cena storitve pomoč družini na domu za uporabnika:
– na delavnik 6,50 EUR,
– na nedeljo 7,00 EUR in
– na praznik 7,20 EUR
za efektivno uro pomoči na domu.
3. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, št: 122-50/2020 z dne 13. 4. 2021 (Uradni list RS, št. 65/21).
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2022.
Št. 122-48/2021
Celje, dne 12. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost