Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1209. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje, stran 3771.

  
Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16), 9. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12, 75/12, 56/13, 43/14, 48/16, 27/17, 74/17, 46/18 in 26/22) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 22. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje 
1. člen 
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 24/18) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da sedaj glasi:
»(1) Javna služba se opravlja:
– v javnem podjetju Zelenice d.o.o. v delu, ki se nanaša na vzdrževanje vegetacije iz prve alineje 11. člena ter v delu, ki se nanaša na redno vzdrževanje vegetacije iz 14. člena odloka, ki je izvajalec tega dela javne službe,
– v preostanku pa v Vodovod – kanalizacija, javno podjetje d.o.o., ki je izvajalec preostalega dela javne službe.«.
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-2/2022
Celje, dne 12. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost