Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1207. Tarifa o pravnih storitvah, stran 3770.

  
Na podlagi četrtega odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) in drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16) je zastopnik za modele in znamke Anže Skodlar, mag. prav., Jamova cesta 48, 1000 Ljubljana, dne 5. 4. 2022 sprejel
T A R I F O 
o pravnih storitvah 
1. člen 
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in povračil stroškov Anžetu Skodlarju, Jamova cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zastopnik), v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju pravic industrijske lastnine ter avtorskih in sorodnih pravic.
2. člen 
Pravne storitve po tej tarifi obsegajo vsa opravila, ki jih zastopnik opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z zastopanjem imetnikov in domnevnih kršiteljev pravic industrijske lastnine ter imetnikov in domnevnih kršiteljev avtorskih in sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, razen pred Uradom RS za intelektualno lastnino.
3. člen 
Za ovrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo tista določila Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18) ter sklepi o spremembi vrednosti točke po Odvetniški tarifi, ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi z varstvom pravic industrijske lastnine ter varstvom avtorskih in sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi iz četrtega odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) in drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16), razen pred Uradom RS za intelektualno lastnino.
4. člen 
Stranke so dolžne zastopniku plačati akontacijo za potrebne storitve pravne pomoči v dogovorjenem znesku. Stroške za sodne in upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa so dolžne plačati v dejanski višini.
5. člen 
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vrednost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.
6. člen 
K tej tarifi izda soglasje minister, pristojen za pravosodje.
7. člen 
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. aprila 2022
Anže Skodlar 
Na podlagi določbe četrtega odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) in določbe drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16) soglašam s Tarifo o pravnih storitvah.
Marjan Dikaučič 
minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost