Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1206. Odredba o začasni spremembi zahtevane vsebnosti dejanskega alkohola za vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček letnika 2021, stran 3770.

  
Na podlagi šestega odstavka 7. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 – ZKme-1D) in v zvezi z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček (Uradni list RS, št. 44/22) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
O D R E D B O 
o začasni spremembi zahtevane vsebnosti dejanskega alkohola za vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček letnika 2021 
1. člen 
Ta odredba ureja začasno spremembo zahtevane vsebnosti dejanskega alkohola za vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček letnika 2021 za izvajanje drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 18. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2019, str. 2), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1375 z dne 11. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/33 glede spremembe tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju (UL L št. 297 z dne 20. 8. 2021, str. 16).
2. člen 
Ne glede na določbo 1. točke prvega odstavka 13. člena Pravilnika o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček (Uradni list RS, št. 44/22) se za vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček letnika 2021 dovoli vsebnost dejanskega alkohola od 8,50 vol. % do 10,24 vol. %.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-110/2022
Ljubljana, dne 19. aprila 2022
EVA 2022-2330-0024
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost