Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1205. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala, stran 3767.

  
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, četrtega odstavka 21. člena, sedmega odstavka 23. člena in drugega odstavka 25. člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG in 77/11) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala (Uradni list RS, št. 153/21) se v 5. členu v drugem odstavku točka č) spremeni tako, da se glasi:
»č) dokazila o odsotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) s seznama iz četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika v zemlji, substratu in vodi za zalivanje ali pisno izjavo dobavitelja, s katero dobavitelj jamči, da se ne ukvarja s proizvodnjo sadilnega materiala. Testiranje oziroma strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom pri dobaviteljih opravlja Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inštitut) v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.«.
2. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-112/2022
Ljubljana, dne 20. aprila 2022
EVA 2022-2330-0025
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost