Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1199. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji, stran 3747.

  
Na podlagi šestega odstavka 7. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) in za izvrševanje drugega odstavka 29. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Pravilniku o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16 in 25/19) se v 4. členu v prvem odstavku v tretji alineji beseda »ali« nadomesti s podpičjem, na koncu četrte alineje pa se pika nadomesti z besedo »ali«.
Za četrto alinejo se doda nova, peta alineja, ki se glasi:
»– so osebe z začasno zaščito.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-53/2022/19
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-3330-0049
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost