Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1198. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, stran 3746.

  
Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) in za izvrševanje drugega odstavka 29. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov 
1. člen 
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17, 13/18 in 58/20) se v 12. členu v šestem odstavku za besedo »zaščito« doda besedilo »oziroma status osebe z začasno zaščito«.
2. člen 
V 20. členu se v drugem odstavku za besedo »zaščito« doda besedilo »oziroma status osebe z začasno zaščito«.
3. člen 
V 24. členu se v petem odstavku v prvem in drugem stavku za besedo »zaščito« doda besedilo »oziroma statusom osebe z začasno zaščito«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Študenti s statusom osebe z začasno zaščito lahko prošnjo za sprejem študentov za študijsko leto 2021/2022 oddajo kadarkoli med tem študijskim letom skupaj z dokazilom o statusu osebe z začasno zaščito.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-54/2022/19
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-3330-0048
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost