Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

951. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto KE-24/216 Tunjiška Mlaka na zemljiščih parc. št. 330/1 in 330/2, obe k.o. 1900 – Tunjice (identifikacijska št. PA: 2596), stran 2685.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 23. seji dne 16. 3. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto KE-24/216 Tunjiška Mlaka na zemljiščih parc. št. 330/1 in 330/2, obe k.o. 1900 – Tunjice (identifikacijska št. PA: 2596) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev KE-24/216 Tunjiška Mlaka, v Občini Kamnik, ID 2596, ki se nanaša na dele zemljišč parc. št. 330/1 in 330/2, obe k.o. 1900 –Tunjice v Občini Kamnik.
2. člen 
(1) Na zemljiščih parc. št. 330/1 in 330/2, obe k.o. 1900 – Tunjice se v skladu s 127. in 128. členom Zakona o urejanju prostora omogoči sprememba poteka meje obstoječega stavbnega zemljišča. Za namen izvajanja gradnje (stanovanjske stavbe) se prilagodi in določi natančna oblika ter velikost stavbnega zemljišča na posamični poselitvi »Ak«.
(2) Enota urejanja prostora se na zemljišču parc. št. 330/1 k.o. 1900 Tunjice spremeni iz stavbnega v kmetijska zemljišča v površini 184,91 m². Zemljišče parc. št. 330/2 k.o. 1900 Tunjice, se spremeni iz kmetijskega v stavbno zemljišče za površino 334,91 m². Končno povečanje površine stavbnega zemljišča znaša 150,00 m².
(3) Gradnja stanovanjske hiše na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih prostorsko izvedbenih pogojev iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17 in 163/21).
3. člen 
(1) Obseg in oblika stavbnega zemljišča se prilagodi tako kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki ga je izdelalo podjetje Studio biro, arhitekturno načrtovanje d.o.o., Igriška ulica 3, 1000 Ljubljana, odgovorni prostorski načrtovalec dr. Matej Blenkuš, št. projekta 391/2021 (avgust 2021, dopolnjen november 2021).
(2) Grafični prikaz preoblikovanja stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve, ki je priloga sklepa.
(3) Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba. Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Kamnik vodi v skladu z določbami zakona, ki določa urejanje prostora. Elaborat lokacijske preveritve je z grafičnimi prilogami na vpogled na sedežu Občine Kamnik.
4. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2596.
5. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-3/2021-5/1
Kamnik, dne 16. marca 2022
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti