Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

932. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2021, stran 2658.

  
Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21, 162/21, 196/21 – ZDOsk, 10/22 in 29/22) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za finance objavlja
V A L O R I Z A C I J S K E   K O L I Č N I K E 
za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2021 
Osnove iz prejšnjih let zavarovanja se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2022, predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečne plače, izplačane za leto 2021, tako, da se preračuna povprečna mesečna osnova iz leta:
1965
s količnikom
4886617,329
1966
s količnikom
3694614,801
1967
s količnikom
3345453,402
1968
s količnikom
3053523,165
1969
s količnikom
2651883,794
1970
s količnikom
2212472,817
1971
s količnikom
1852929,152
1972
s količnikom
1573314,003
1973
s količnikom
1358483,979
1974
s količnikom
1081478,720
1975
s količnikom
864630,104
1976
s količnikom
748368,386
1977
s količnikom
628481,130
1978
s količnikom
515731,424
1979
s količnikom
411789,882
1980
s količnikom
347252,492
1981
s količnikom
266955,682
1982
s količnikom
211929,175
1983
s količnikom
166732,165
1984
s količnikom
109659,340
1985
s količnikom
55385,278
1986
s količnikom
24860,057
1987
s količnikom
11231,199
1988
s količnikom
4230,961
1989
s količnikom
257,888
1990
s količnikom
53,816
1991
s količnikom
29,357
1992
s količnikom
9,881
1993
s količnikom
6,590
1994
s količnikom
5,136
1995
s količnikom
4,321
1996
s količnikom
3,748
1997
s količnikom
3,355
1998
s količnikom
3,062
1999
s količnikom
2,794
2000
s količnikom
2,525
2001
s količnikom
2,256
2002
s količnikom
2,056
2003
s količnikom
1,912
2004
s količnikom
1,809
2005
s količnikom
1,726
2006
s količnikom
1,642
2007
s količnikom
1,522
2008
s količnikom
1,412
2009
s količnikom
1,366
2010
s količnikom
1,314
2011
s količnikom
1,287
2012
s količnikom
1,281
2013
s količnikom
1,274
2014
s količnikom
1,263
2015
s količnikom
1,254
2016
s količnikom
1,233
2017
s količnikom
1,196
2018
s količnikom
1,163
2019
s količnikom
1,121
2020
s količnikom
1,051
2021
s količnikom
1,000
Št. 007-123/2022
Ljubljana, dne 25. marca 2022
EVA 2022-2611-0031
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
Soglašam! 
mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost