Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022

Kazalo

863. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del, stran 2307.

  
Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1506)
I. Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del, ki ga je izdelalo podjetje LM Projekti, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen s. p., Velenje, pod številko naloge 2018/34, z dne marec 2022. Občinski podrobni prostorski načrt ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del ima dodeljeno identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 1506.
II. Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del vključuje parcele s parcelnimi številkami: 690/1, 687/3, 687/4, 687/5, 687/8, 687/9, 687/13, 687/14, 687/15, 687/16, 687/17, 687/18, 687/19, 687/20, 687/21, 687/22, 687/23, 687/24, 687/25, 687/26 in 687/27, 687/28, 687/29, 687/30 in 687/31 vse k.o. 853 Šmartno pri Slovenj Gradcu na katerih želijo lastniki v skladu z določili odloka legalizirati obstoječe objekte ter na še nepozidanih površinah zgraditi objekte za namen vrtičkarstva. Poleg tega je predvidena tudi gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture, nezahtevnih in enostavnih objektov ter ureditev odprtih površin.
III. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del z identifikacijsko številko 1506, bo potekala od 30. 3. 2022 do vključno 30. 4. 2022. V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana v sredo 13. aprila 2022 ob 15.00 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del, bo javno objavljen na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/Javne-razgrnitve ter javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2350 Slovenj Gradec, v avli prvega nadstropja v času uradnih ur.
IV. Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Javna razgrnitev dopolnjen osnutek OPPN ŠN 14 – pripombe« ali na elektronski naslov: info@slovenjgradec.si, pri čemer se pod »zadeva« navede »Pripombe na dopolnjen osnutek OPPN ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del, iden. št. 1506«. Za pisne pripombe se lahko uporabi obrazec dostopen na spletni strani http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/Javne-razgrnitve in na mestu razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih do pripomb, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
V. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 30. 4. 2022.
VI. Mestna občina Slovenj Gradec bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ta bodo objavljena na spletni strani občine http://www.slovenjgradec.si.
VII. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/Javne-razgrnitve in na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-0005/2019
Slovenj Gradec, dne 16. marca 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost