Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

706. Odredba o Programu promocije in informiranja javnosti o shemah kakovosti za obdobje do 30. junija 2023, stran 1879.

  
Na podlagi 8. člena in za izvrševanje 28.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
O D R E D B O 
o Programu promocije in informiranja javnosti o shemah kakovosti za obdobje do 30. junija 2023 
1. člen 
(1) S to odredbo se sprejme Program promocije in informiranja javnosti o shemah kakovosti (v nadaljnjem besedilu: program) za obdobje do 30. junija 2023.
(2) Pomoč po programu se dodeli v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15).
2. člen 
Program je kot Priloga sestavni del te odredbe.
3. člen 
(1) Določbe te odredbe se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju obvestila Evropske komisije o potrditvi prejema povzetka informacij o shemi državne pomoči po programu.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavi naznanilo o prejetju obvestila Evropske komisije o potrditvi prejema povzetka informacij o shemi državne pomoči po Programu promocije in informiranja javnosti o shemah kakovosti za obdobje do 30. junija 2023.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2022
Ljubljana, dne 10. marca 2022
EVA 2022-2330-0003
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti