Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

698. Sklep o lokacijski preveritvi LP 01 na območju urejanja KG W2, ki obsega parceli št. 803/9 in 803/10, k.o. 2169 Kranjska Gora, stran 1859.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 21. redni seji dne 2. 3. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi LP 01 na območju urejanja KG W2, ki obsega parceli št. 803/9 in 803/10, k.o. 2169 Kranjska Gora 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za objekt Milka v območju urejanja KG W2, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB5; Uradni list RS, št. 200/20) in se nanaša na zemljišče s parc. št. 803/9 in 803/10, obe v k.o. 2169 – Kranjska Gora.
Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Gartner arhitekti, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v PUP KG – UPB5 za območje urejanja »Kranjska Gora (KG W2)« tako, da se posebni pogoji za posege v prostor v 71. členu, točke (4), glasijo:
(4) Za objekt Milka na parcelnih št. 803/9 in 803/10, obe k.o. Kranjska Gora, za gradnjo velja:
– za obstoječe objekte so dopustne vrste posegov, s katerimi je možna povečava gabaritov zaradi doseganja bistvenih zahtev in standardov ter novih potreb objekta:
– rekonstrukcija, 
– dozidava in nadzidava v okviru obstoječe zazidane površine stavbe, 
– podkletitev v gabaritu obstoječega tlorisa, 
– nadomestna gradnja na enakem mestu in v enakih gabaritih, 
– pergole in nadstreški ter te površine ostanejo odprte (nimajo obodnih sten ali niso zastekljene). 
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2708
Št. 3503-8/2021-21
Kranjska Gora, dne 2. marca 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti