Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

692. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 1831.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) je Občinski svet Občine Železniki na 22. redni seji dne 3. 3. 2022 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki so v lasti Občine Železniki:
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 55/10 (ID 6805004)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 55/13 (ID 6805008)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 55/5 (ID 6805013)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 55/7 (ID 6805015)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 56/12 (ID 6804990)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 56/6 (ID 6804998)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 56/9 (ID 6805001)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 57/2 (ID 6804994)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 57/4 (ID 6804996)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 59/10 (ID 6805065)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 59/7 (ID 6805067)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 60/4 (ID 6805063)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 60/7 (ID 6805060)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 70/6 (ID 6805057)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2050 LESKOVICA parcela 70/9 (ID 6805053)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 214/10 (ID 7085675)
JP 995241 Gotnar – Kovač 
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 214/11 (ID 7085674)
JP 995241 Gotnar – Kovač 
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 214/12 (ID 7085677)
JP 995231 Štinc -Zejc – Gajgar
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 215/12 (ID 7085678)
JP 995282 Šola – Podlonk
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 215/16 (ID 7085680)
JP 995282 Šola – Podlonk
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 223/6 (ID 7085832)
JP 995282 Šola – Podlonk
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 223/8 (ID 7085789)
JP 995251 Pavlučk
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 239/2 (ID 7085774)
JP 995251 Pavlučk
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 257/5 (ID 7085795)
JP 995261 Erzar
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 282/6 (ID 7085798)
JP 995261 Erzar
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 285/16 (ID 7085791)
JP 995241 Gotnar – Kovač 
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 285/18 (ID 7085793)
JP 995241 Gotnar – Kovač 
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 303/2 (ID 2392610)
JP 995241 Gotnar – Kovač 
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 305/4 (ID 7085760)
JP 995241 Gotnar – Kovač 
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 498/2 (ID 7041468)
JP 995292 Prtovč – Lovski dom
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 516/4 (ID 7041473)
JP 995292 Prtovč – Lovski dom
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 516/6 (ID 7041475)
JP 995292 Prtovč – Lovski dom
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 522/4 (ID 7041456)
JP 995292 Prtovč – Lovski dom
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 524/2 (ID 7041460)
JP 995292 Prtovč – Lovski dom
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 558/6 (ID 7041451)
JP 995292 Prtovč – Lovski dom
katastrska občina 2061 PODLONK parcela 627/7 (ID 7099073)
LC 494072 Podlonk – Prtovč
katastrska občina 2062 STUDENO parcela 1485/6 (ID 6980587)
JP 994361 Ribogojnica
katastrska občina 2062 STUDENO parcela 1488/2 (ID 6980589)
JP 994361 Ribogojnica
katastrska občina 2062 STUDENO parcela 1491/3 (ID 6980591)
JP 994361 Ribogojnica
katastrska občina 2062 STUDENO parcela 767/49 (ID 6968302)
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
katastrska občina 2062 STUDENO parcela 767/51 (ID 6968298)
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
katastrska občina 2062 STUDENO parcela 767/53 (ID 6968300)
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
katastrska občina 2062 STUDENO parcela 767/57 (ID 6968296)
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
katastrska občina 2062 STUDENO parcela 828/33 (ID 7186273)
JP 995631 Pujs – Skalovc
katastrska občina 2063 KALIŠE parcela 436/2 (ID 6765221)
LC 494101 Selca – Lajše
katastrska občina 2063 KALIŠE parcela 526/5 (ID 7047990)
LC 494101 Selca – Lajše
katastrska občina 2063 KALIŠE parcela 526/7 (ID 7047993)
LC 494101 Selca – Lajše
katastrska občina 2063 KALIŠE parcela 726/2 (ID 7047995)
LC 494101 Selca – Lajše
katastrska občina 2063 KALIŠE parcela 726/3 (ID 7047996)
LC 494101 Selca – Lajše
katastrska občina 2064 SELCA parcela 240/13 (ID 6726562)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2064 SELCA parcela 240/18 (ID 6726567)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2064 SELCA parcela 240/20 (ID 6726570)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2064 SELCA parcela 240/21 (ID 6726568)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2064 SELCA parcela 243/4 (ID 6726572)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2064 SELCA parcela 246/15 (ID 6726542)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2064 SELCA parcela 246/16 (ID 6726538)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2064 SELCA parcela 246/18 (ID 6726536)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2064 SELCA parcela 246/19 (ID 6726537)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2064 SELCA parcela 246/23 (ID 6726546)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2064 SELCA parcela 255/2 (ID 6726555)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2064 SELCA parcela 256/2 (ID 6726557)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2064 SELCA parcela 495/7 (ID 7078631)
JP 994601 Klinc
katastrska občina 2064 SELCA parcela 505/26 (ID 5863994)
JP 994631 Stara pošta – Selca 114a
katastrska občina 2064 SELCA parcela 648/2 (ID 7004807)
Lc 494090 Selca – Kališe – Dražgoše
katastrska občina 2064 SELCA parcela 650/2 (ID 7004803)
Lc 494090 Selca – Kališe – Dražgoše
katastrska občina 2064 SELCA parcela 767/13 (ID 2610640)
JP 994641 Rovn – Podzavrnik
katastrska občina 2064 SELCA parcela 865/11 (ID 239712)
JP 994641 Rovn – Podzavrnik
katastrska občina 2064 SELCA parcela 865/25 (ID 7032528)
JP 994641 Rovn – Podzavrnik
katastrska občina 2064 SELCA parcela 869/6 (ID 4961512)
JP 994641 Rovn – Podzavrnik
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1511/2 (ID 6735969)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1515/2 (ID 6735964)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1524/2 (ID 6735962)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1541/5 (ID 6735958)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1562/5 (ID 6736046)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1565/1 (ID 6736011)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1565/2 (ID 6736010)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1565/3 (ID 6736009)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1573/2 (ID 6736008)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1574/1 (ID 6736017)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1665/2 (ID 6736013)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1665/4 (ID 6736015)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1666/2 (ID 6736023)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1667/2 (ID 6736020)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2065 BUKOVŠČICA parcela 1762/16 (ID 6736031)
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 1/5 (ID 7022767)
LC 494131 Dolenja vas – Ševlje
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 39/16 (ID 7022766)
LC 494131 Dolenja vas – Ševlje
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 449/10 (ID 711432)
zemljišče ob športnem igrišču
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 449/9 (ID 4071040)
zemljišče ob športnem igrišču
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 890/2 (ID 6822290)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 890/4 (ID 6822288)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 897/1 (ID 6822294)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 907/4 (ID 6822298)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 907/6 (ID 6822300)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 912/2 (ID 6822303)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 920/10 (ID 6822309)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 920/13 (ID 6822305)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 921/2 (ID 6822317)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 921/4 (ID 6822315)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 922/2 (ID 6822310)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 922/4 (ID 6822312)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 925/7 (ID 6822320)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 925/9 (ID 6822321)
LC 401031 Bukovica – Stirpnik – Zgornja Golica
katastrska občina 2066 DOLENJA VAS parcela 99/2 (ID 2894858)
zemljišče ob športnem igrišču
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 1018/9 (ID 6806360)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 1019/4 (ID 6806343)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 1019/6 (ID 6806345)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 1134 (ID 7046301)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 222/12 (ID 6600427)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 239/10 (ID 6600429)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 241/4 (ID 6600431)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 243/2 (ID 6600435)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 247/2 (ID 7046428)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 248/13 (ID 7046408)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 248/15 (ID 7046411)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 248/7 (ID 6600405)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 249/10 (ID 6600408)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 249/12 (ID 6600411)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 249/6 (ID 6609572)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 249/7 (ID 6609571)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 249/8 (ID 6609568)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 249/9 (ID 6609569)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 251/15 (ID 6919615)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 251/17 (ID 6919607)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 251/18 (ID 6919609)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 251/9 (ID 6919741)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 253/10 (ID 7046417)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 253/12 (ID 7046418)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 253/13 (ID 7046419)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 253/3 (ID 6919611)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 253/7 (ID 7046415)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 254/2 (ID 7046450)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 255/2 (ID 7046455)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 255/4 (ID 7046453)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 255/5 (ID 7046457)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 255/7 (ID 7046456)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 256/2 (ID 7046460)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 348/2 (ID 6815441)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 374/2 (ID 6815450)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 374/4 (ID 6815446)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 380/2 (ID 6815467)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 380/4 (ID 6815465)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 382/4 (ID 6815471)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 382/6 (ID 6815469)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 383/2 (ID 6815475)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 383/4 (ID 6815473)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 386/2 (ID 6815478)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 392/2 (ID 6815457)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 396/1 (ID 6815461)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 398/11 (ID 6815382)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 398/14 (ID 6815462)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 398/5 (ID 6815387)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 398/6 (ID 6815388)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 398/8 (ID 6815386)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 450/2 (ID 6919589)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 453/2 (ID 6919600)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 484/1 (ID 6919662)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 489/9 (ID 6919697)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 491/12 (ID 6919641)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 491/13 (ID 6919640)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 491/14 (ID 6919643)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 491/15 (ID 6919642)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 491/17 (ID 6919635)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 491/20 (ID 6919630)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 491/24 (ID 6919633)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 491/26 (ID 6919631)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 513/2 (ID 6919653)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 513/4 (ID 6919648)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 513/7 (ID 6919649)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 514/6 (ID 6919645)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 562/5 (ID 6806415)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 565/5 (ID 6806412)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 568/2 (ID 6806410)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 570/2 (ID 6806405)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 571/4 (ID 6806402)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 639/2 (ID 6757585)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 640/2 (ID 6757588)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 681/2 (ID 6757613)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 688/1 (ID 6757604)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 701/10 (ID 6806397)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 701/8 (ID 6806400)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 701/9 (ID 6806399)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 705/2 (ID 6806395)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 708/2 (ID 6806388)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 736/4 (ID 6757616)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 737/3 (ID 6757537)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 737/5 (ID 6757538)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 737/7 (ID 6757540)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 739/2 (ID 6757542)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 739/3 (ID 6757544)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 740/2 (ID 6757509)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 742/2 (ID 6757512)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 758/2 (ID 6806383)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 759/2 (ID 6806384)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 759/5 (ID 6806335)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 760/2 (ID 6806377)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 762/2 (ID 6806380)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 764/3 (ID 6806370)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 764/5 (ID 6806371)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 765/4 (ID 6806373)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 776/2 (ID 6806367)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 782/2 (ID 6806364)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 790/5 (ID 6806357)
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 929/7 (ID 6919516)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 980/12 (ID 6919519)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 980/14 (ID 6919523)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH parcela 980/16 (ID 6919521)
LC 494141 Megušnica – Miznikar – Vancar
katastrska občina 2071 ŽELEZNIKI parcela 534/7 (ID 6844129)
LC 494081 Železniki – Smoleva – Ojstri Vrh
katastrska občina 2072 ZALI LOG parcela 544/20 (ID 7181955)
JP 995395 Tajnetova žaga – Štinovc
katastrska občina 2072 ZALI LOG parcela 544/22 (ID 7181948)
JP 995395 Tajnetova žaga – Štinovc
katastrska občina 2072 ZALI LOG parcela 544/25 (ID 7181949)
JP 995395 Tajnetova žaga – Štinovc
katastrska občina 2072 ZALI LOG parcela 544/28 (ID 7181978)
JP 995395 Tajnetova žaga – Štinovc
katastrska občina 2072 ZALI LOG parcela 544/31 (ID 7181982)
JP 995395 Tajnetova žaga – Štinovc
katastrska občina 2072 ZALI LOG parcela 550/2 (ID 7181970)
JP 995395 Tajnetova žaga – Štinovc
katastrska občina 2073 DANJE parcela 1004/3 (ID 6909642)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 1007/1 (ID 6909645)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 1007/3 (ID 6909625)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 1019/1 (ID 6906951)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 1019/2 (ID 6906952)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 1019/4 (ID 6906954)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 1021/10 (ID 6906713)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 1021/7 (ID 6906944)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 1021/8 (ID 6906945)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 1032/2 (ID 6909632)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 1035/2 (ID 6909634)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 1035/4 (ID 6909636)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 836/35 (ID 6906781)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 836/38 (ID 6906784)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 839/34 (ID 6906833)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 839/40 (ID 6906830)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 839/48 (ID 6906817)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 858/2 (ID 6906798)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 860/2 (ID 6906806)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 866/4 (ID 6906812)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 866/7 (ID 6906933)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 866/9 (ID 6906934)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 871/1 (ID 6906931)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 871/3 (ID 6906929)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 872/2 (ID 6906941)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 872/4 (ID 6906939)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 934/2 (ID 6906921)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 934/3 (ID 6906920)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 936/2 (ID 6906926)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 947/2 (ID 6906915)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 950/12 (ID 6906905)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 950/6 (ID 6906912)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 950/9 (ID 6906917)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 957/13 (ID 6906950)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 957/14 (ID 6906903)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 957/16 (ID 6906908)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2073 DANJE parcela 957/2 (ID 1026632)
LC 494061 Rotek – Zg. Danje – Torka – Ravne
katastrska občina 2074 SORICA parcela 213/87 (ID 6994890)
LC 494161 Sorški potok – Sorica
katastrska občina 2074 SORICA parcela 214/28 (ID 6994914)
LC 494161 Sorški potok – Sorica
katastrska občina 2074 SORICA parcela 214/29 (ID 6994913)
LC 494161 Sorški potok – Sorica
katastrska občina 2074 SORICA parcela 460/20 (ID 6923484)
LC 494162 Sp. Sorica – Zg. Sorica
katastrska občina 2074 SORICA parcela 462/22 (ID 6994919)
LC 494162 Sp. Sorica – Zg. Sorica
katastrska občina 2074 SORICA parcela 465/5 (ID 6994857)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2074 SORICA parcela 465/6 (ID 6994856)
LC 494082 Ojstri Vrh – Zg. Golica
katastrska občina 2074 SORICA parcela 467/5 (ID 6994854)
LC 494162 Sp. Sorica – Zg. Sorica
katastrska občina 2074 SORICA parcela 469/4 (ID 6994871)
LC 494162 Sp. Sorica – Zg. Sorica
katastrska občina 2074 SORICA parcela 470/4 (ID 6994868)
LC 494162 Sp. Sorica – Zg. Sorica
katastrska občina 2074 SORICA parcela 481/2 (ID 6923388)
LC 494162 Sp. Sorica – Zg. Sorica
katastrska občina 2075 DAVČA parcela 257/6 (ID 6589259)
LC 494022 Razpet – Tuškov grič
katastrska občina 2075 DAVČA parcela 495/2 (ID 6801272)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2075 DAVČA parcela 501/2 (ID 6801268)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2075 DAVČA parcela 501/4 (ID 6801266)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2075 DAVČA parcela 505/2 (ID 6801345)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2075 DAVČA parcela 506/4 (ID 6801348)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2075 DAVČA parcela 506/7 (ID 6801351)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2075 DAVČA parcela 519/2 (ID 6801353)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2075 DAVČA parcela 521/2 (ID 6801356)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2075 DAVČA parcela 521/3 (ID 6801355)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2075 DAVČA parcela 523/3 (ID 6801358)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
katastrska občina 2075 DAVČA parcela 523/4 (ID 6801359)
LC 043121 Počivalo – Črni Vrh – Davča
II. 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda odločbo, s katero se ugotovi, da imajo navedene nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznamba statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiški knjigi.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-1/2022-014
Železniki, dne 3. marca 2022
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti