Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

686. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, stran 1823.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 14. redni seji dne 25. 2. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi 
1. člen 
Na nepremičnini parc. št.,
– 725/6, k.o. 276 Razkrižje,
– 725/7, k.o. 276 Razkrižje,
– 694/3 k.o. 277 Šafarsko,
– 694/4 k.o. 277 Šafarsko,
– 694/5 k.o. 277 Šafarsko,
– 694/2 k.o. 277 Šafarsko,
– 588 k.o. 278 Gibina.
2. člen 
Na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje do celote, matična št. 1332163000 in zaznamba, da imajo nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-03/2021-30
Šafarsko, dne 3. marca 2021
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti