Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

678. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2022, stran 1808.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 14. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 16. redni seji dne 23. 2. 2022 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2022
I. 
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je dne 14. 12. 2021, s sklepom številka 354-11/2021, sprejel Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2022. Cene po navedenem sklepu so začele veljati s 1. 1. 2022.
II. 
Občinski svet s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki potrjuje cene za leto 2022, ki bodo začele veljati s 1. 3. 2022.
III. 
Predračunska lastna in zaračunana cena oskrbe s pitno vodo za 2022 za vse uporabnike, veljavna s 1. 3. 2022:
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
6,6276
7,2572
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
19,8828
21,7717
OMREŽNINA priključka DN 40
10
66,2760
72,5722
OMREŽNINA priključka DN 50
15
99,4140
108,8583
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
331,3801
362,8612
OMREŽNINA priključka DN 100
100
662,7602
725,7224
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za 2022 za vse uporabnike, veljavna s 1. 3. 2022:
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
8,0491
8,8138
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
24,1474
26,4414
OMREŽNINA priključka DN 40
10
80,4914
88,1381
OMREŽNINA priključka DN 50
15
120,7371
132,2071
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
804,9140
881,3808
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za 2022 za vse uporabnike, veljavna s 1. 3. 2022:
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
3,6768
4,0261
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
11,0304
12,0783
OMREŽNINA priključka DN 40
10
36,7680
40,2610
OMREŽNINA priključka DN 50
15
55,1520
60,3914
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
367,6803
402,6099
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
IV. 
Cene oziroma tarife, podane v ponudbi za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, ostajajo še naprej v veljavi.
Cene oziroma tarife, ki se s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2022 niso spremenile, ostajajo še naprej v veljavi.
V. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 3. 2022 dalje.
Št. 354-11/2021
Kostanjevica na Krki, dne 23. februarja 2022
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti