Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

658. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, stran 1786.

  
Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov 
1. člen 
V Sklepu o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 162/21 in 194/21) se v 3. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v primeru odsotnosti vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojitelja v vrtcih in če drugače ni mogoče zagotoviti nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, pod vodstvom mentorja pri tem sodeluje tudi, kdor ima status študenta in je končal izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V novem tretjem odstavku se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0700-45/2022
Ljubljana, dne 4. marca 2022
EVA 2022-3330-0039
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti