Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022

Kazalo

252. Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, stran 628.

  
Na podlagi 65. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 6/15) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje kovinske industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z., Sekcija za kovine
in
kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
– Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije – KNSS
– Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost za dejavnost proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic
D O D A T E K   Š T.   4 
h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije 
1. člen 
TARIFNA PRILOGA 
Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko 1. člena Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 82/18; v nadaljevanju Tarifna priloga 3 – 2018), tako da se ti dve točki po novem glasita:
1. NAJNIŽJA OSNOVNA PLAČA 
Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede znašajo:
TARIFNI RAZREDI
NOP ZA 174 UR
NOP NA URO
I.
547,17
3,145
II.
596,92
3,431
III.
660,87
3,798
IV.
753,25
4,329
V.
820,76
4,717
VI.
961,11
5,524
VII.
1.121,00
6,443
VIII.
1.279,11
7,351
IX.
1.513,61
8,699
2. Najnižji polni znesek regresa za letni dopust za leto 2022 znaša 1.100,00 EUR.
2. člen 
Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka 1. člena Tarifne priloge 3 – 2018.
3. člen 
Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta neposredno po objavi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2021 ter objavi vrednosti nove minimalne plače za leto 2022, pristopili k pogajanjem za uskladitev NOP glede na ugotovljeno inflacijo v letu 2021.
4. člen 
Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.
5. člen 
Ta dodatek začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2022 dalje.
Ljubljana, dne 13. januarja 2022
Gospodarska zbornica Slovenije – 
Združenje kovinske industrije 
predsednik Upravnega odbora 
Aleš Bizjak 
 
Združenje delodajalcev Slovenije – 
Sekcija za kovine 
predsednik sekcije 
Anton Zvonko Kink 
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije 
Slovenije (SKEI) 
predsednica 
Lidija Jerkič 
 
KNSS – Neodvisnost 
predsednica 
Evelin Vesenjak 
 
Zveza delavskih sindikatov 
Slovenije – Solidarnost 
Za dejavnost proizvodnje motornih vozil, 
prikolic in polprikolic 
podpredsednik 
Slavko Pungeršič 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 28. 1. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-16/2005-64 o tem, da je Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 13/12.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti