Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022

Kazalo

240. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Kindergartens International – mednarodno izobraževanje strokovnih delavcev predšolske vzgoje, stran 621.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Kindergartens International – mednarodno izobraževanje strokovnih delavcev predšolske vzgoje 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasjek Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Kindergartens International – mednarodno izobraževanje strokovnih delavcev predšolske vzgoje, ki jo je ustanovila ustanoviteljica Klavdija Svet, Pregljeva ulica 9, 2000 Maribor, z notarsko listino opr. št. SV 1548/2021 z dne 23. 9. 2021 in dodatkom k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Kindergartens International – mednarodno izobraževanje strokovnih delavcev predšolske vzgoje v obliki notarske listine opr. št. SV 1784/2021 z dne 10. 11. 2021, sestavljenima pri notarki Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
2. Ustanova Kindergartens International – mednarodno izobraževanje strokovnih delavcev predšolske vzgoje ima sedež v Mariboru. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Pregljeva ulica 9, 2000 Maribor.
3. Namen ustanove je povezovanje strokovnih delavcev predšolske vzgoje na globalnem nivoju in organizacija strokovnih izobraževanj v angleškem jeziku.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 3000 eurov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Suzana Savec, Plintovec 46B, 2201 Zgornja Kungota,
– Klavdija Svet, Pregljeva ulica 9, 2000 Maribor,
– Marija Kure, Ulica heroja Nandeta 12C, 2000 Maribor,
– Darko Lovrec, Cizljeva ulica 15, 2000 Maribor.
Št. 0070-184/2021/1
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
EVA 2021-3330-0141
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost