Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022

Kazalo

215. Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), stran 593.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-11
Ljubljana, dne 3. februarja 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1C)
1. člen
V Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US) se v 137. členu v tretjem odstavku v prvem stavku število »30« nadomesti s številom »20« in število »120« s številom »80«.
V četrtem odstavku se število »30« nadomesti s številom »20«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne 1. marca 2022.
Št. 102-01/21-11/24
Ljubljana, dne 26. januarja 2022
EPA 1886-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti