Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022

Kazalo

152. Uredba o spremembah Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave, stran 417.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave 
1. člen 
V Uredbi o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave (Uradni list RS, št. 58/10, 57/11 in 94/20) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(1) Spletne strani kot osnovno črkovno vrsto uporabljajo črkovno vrsto »Republika«.
(2) Spletne strani uporabljajo grb in naziv »Republika Slovenija« ter standardizirane elemente, kakor je določeno v prilogi št. 8, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Spletne strani uporabljajo barvno paleto, ki je določena v prilogi št. 8 te uredbe.«.
2. člen 
Priloga št. 8 se nadomesti z novo prilogo št. 8, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Spletne strani organov se uskladijo s to uredbo do 1. septembra 2024.
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-38/2022
Ljubljana, dne 20. januarja 2022
EVA 2021-3130-0058
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost