Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

91. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1200/20, 1200/23, 1200/27 in 1200/29 vse k.o. 1106 Bezina, stran 294.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 22. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1200/20, 1200/23, 1200/27 in 1200/29 vse k.o. 1106 Bezina 
1. člen 
Na nepremičninah s parc. št. 1200/20 k.o. 1106 Bezina, površine 910 m2, parc. št. 1200/23 k.o. 1106 Bezina, površine 36 m2, parc. št. 1200/27 k.o. 1106 Bezina, površine 47 m2 in parc. št. 1200/29 k.o. 1106 Bezina, površine 12 m2 se ukine status grajenega javnega dobra in se iz zemljiške knjige izbriše zaznamba javnega dobra.
2. člen 
Po izbrisu zaznambe javnega dobra iz zemljiške knjige ostane pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa vknjižena lastninska pravica na ime in v korist: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000, do celote (1/1).
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0063/2021-1(163)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost