Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

90. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1460/5, 1460/6 in 1460/8 vse k.o. 1121 Zbelovska gora, stran 294.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 22. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1460/5, 1460/6 in 1460/8 vse k.o. 1121 Zbelovska gora 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena nepremičnin parc. št. 1460/5 k.o. 1121 Zbelovska gora, površine 69 m2, parc. št. 1460/6 k.o. 1121 Zbelovska gora, površine 93 m2 in parc. št. 1460/8 k.o. 1121 Zbelovska gora, površine 68 m2. Pri navedenih parcelah z ID znakom 1121 1460/5, 1121 1460/6 in 1121 1460/8 se vpiše lastninska pravica na Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000, do celote (1/1).
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča – grajeno javno dobro lokalnega pomena. Po ukinitvi statusa grajeno javno dobro nepremičnine postanejo last Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0066/2021-1(163)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost