Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

89. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1082/26 k.o. 1116 Slemene, stran 293.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 22. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1082/26 k.o. 1116 Slemene 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena nepremičnine parc. št. 1082/26 k.o. 1116 Slemene, površine 74 m2. Pri navedeni parceli z ID znakom 1116 1082/26 se vpiše lastninska pravica na Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000, do celote (1/1).
2. člen 
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča – grajeno javno dobro lokalnega pomena. Po ukinitvi statusa grajeno javno dobro nepremičnina postane last Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0064/2021-1(163)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost