Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

87. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji, stran 292.

  
Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 18. seji dne 23. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji 
1. člen 
V 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 122/08, 54/10, 25/14, 87/16, 57/18 in 202/20 se:
– briše zapis pod zaporedno številko 61,
– v zadnji vrstici preglednice zapis »33.907 m« nadomesti z zapisom »33.774 m«.
2. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem Odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-404 (509) z dne 23. 8. 2021.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021-12
Rečica ob Savinji, dne 23. novembra 2021
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 

AAA Zlata odličnost